KUNSKAPER

Jag har en bred utbildning där allt från programmering och nätverk till projektledning och design ingår, vilket ger mig en ordentlig grund att stå på och möjligheten att vara mycket flexibel vad gäller arbetsuppgifter.  Om man skulle stolpa upp det hela skulle det se ut så här, om man nu kan stolpa upp kunskap.


- ASP och ASP.NET (vb/c#)
- SQL och DATABAS (access, mysql och mssql)
- OOP
- UML/RUP
- HTML/XHTML
- CSS
- NÄTVERK TCP/IP
- WINDOWS 2003/IIS
- PROJEKTLEDNING/PROJEKTKUNSKAP
- SYSTEMERING/ SYSTEMUTVECKLING 
- DATABASMODELLERING
- DOKUMENTATION 
- FOTOGRAFERING och BILDBEHANDLINGMaila mig