CV

Jag har tidigare arbetat som konsult för Proffice på Ericsson, vilket var ett mycket varierade arbete med många olika arbetsuppgifter. De senaste åren har jag studerat på en Kvalificerad Yrkesutbildning. Utbildningen ”Informationsteknik och Digital Kommunikation” (84p) gav mig en bred grund inom data/IT men även kunskaper i projektarbete, systemering, UML/RUP och samt Microsoft.NET.  Efter utbildningen gick jag vidare en påbyggnadsutbildning (40p) i programmering .NET, där det även ingår fördjupningskurser i databas (msSql), projektarbete, projektledning med mera. Utbildningen som jag har gått motsvarar en 3-årig högskoleutbildning i systemvetenskap, men med mer praktisk inriktning. Denna utbildning avslutades i juni i -05.

Jag har en bred utbildning där allt från programmering och nätverk till projektledning och design ingår. Detta ger mig en ordentlig grund att stå på och möjligheten att vara mycket flexibel vad gäller arbetsuppgifter. KY-utbildningarna har varit utformade som problembaserat lärande, vilket har gett mig erfarenhet av att identifiera problem, inhämta information och skapa praktiska lösningar

KY-utbildningar innefattar också LIA (Lärande I Arbete), där vi får tillämpa våra kunskaper ute på företag i olika projekt och uppgifter, samtidigt som vi får möjlighet att lära oss nya saker.  I min portfolio har jag exempel på vad jag har gjort på min LIA.

Utbildning

Ht04-Vt05
Påbyggnad programmering .NET (KY)

Ht02-Vt04
Informationsteknik och digitalkommunikation (KY)

Ht01
Nätverksteknik och programmering (eftergymnasial utbildning)

Ht99 
Webbdesign (kurs)    

Ht96-Vt97
El, Teknik & Data (eftergymnasial utbildning)

Vt93-Ht96
Samhällsvetenskaplig linje

Without education, you're not going anywhere in this world. 
-  Malcolm X               
                                                 

Arbetslivserfarenhet
(Se portfolio för kortare projektjobb)

9808-0201 Proffice AB Konsult
9806-9808 Ericsson AB Montör


 
Referenser:
 Mail mig för referenser.Maila mig